Home
Nieuws

Vakbonden en Sociale Media Policies: een explosieve combinatie

21-2-2011
De laatste maanden zijn er nogal wat sociale media policy gerelateerde gerechtelijke zaken gestart in de VS. Grote kans dat dit binnenkort ook in Europa aan de orde zal zijn, zo stelt Mic Adam van Vanguard Leadership.

Meer en meer bedrijven willen een sociale media policy of richtlijnen opstellen om de activiteiten van hun medewerkers op sociale media te sturen en te controleren. Sommige bedrijven gaan in plaats van een policy (restrictief) eerder guidelines/richtlijnen (constructief) opstellen. Dit komt zeker het ambassadorship van de medewerkers zeker ten goede. Men begint verder stilaan te begrijpen dat een dergelijk policy of richtlijn opgesteld moet worden in samenwerking met verschillende afdelingen, met name IT, HR en Marketing. Adam raadt aan om ook de vakbonden bij het project team te betrekken. 

De Sociale Media Policy van de vakbond
Vakbondsmedewerkers nemen ook deel aan sociale media. Meestal vanuit een persoonlijk standpunt, maar soms ook vanuit een vakbondsstandpunt. Dit roept de vraag op of vakbonden een sociale media policy of richtlijnen hebben. Het is immers goed mogelijk dat er flinke schade toegebracht wordt aan het imago van de vakbond. Tot op heden heeft Adam nog geen enkele sociale media policy of richtlijn van een vakbond gezien. Zijn aanbeveling voor de vakbonden is dat ze zelf een policy opstellen, verdelen, communiceren en publiek maken om aldus een voorbeeld te stellen en te voorkomen dat hun leden hun vuile was via social media buitenhangen. 

Oplossingen
Adam stelt tenslotte dat men kan klagen over een probleem of item maar dan wel met een oplossing moet komen. Dus, als vakbonden de sociale media policies van bedrijven afschieten, moet ze er zelf wel één hebben. Anderszijds moeten bedrijven de vakbonden betrekken bij het opstellen van hun policy zodat er achteraf geen

Bron: Manageronline.nl
Laatste tweet: