Home
Carrieretips

De opbouw van het CV

Het meest gebruikte en toepasbare CV is het chronologische CV. Zo'n CV wordt chronologisch opgesteld, met andere woorden, ervaringen worden gedetailleerd, en op volgorde, opgesomd.
Hierin komen onderstaande onderwerpen in ieder geval aan bod:


Persoonlijke gegevens
Opleiding
Werkervaring
Overige activiteiten en kwalificaties
Referenties
Klik hier voor een voorbeeld CV.

Persoonlijke gegevens
Vermeld in je persoonlijke gegevens je:

volledige naam
adres
telefoonnummers
e-mail adres
burgerlijke staat
nationaliteit
geboortedatum
geboorteplaats

Opleiding
In het geval van een chronologisch CV begin je met je meest recente, vaak je hoogst genoten, opleiding of cursus. Vermeld in ieder geval de begin- en einddatum van je opleiding, het onderwijs instituut en de naam en het niveau van de opleiding. Wil je in detail treden over specifieke onderdelen hiervan zoals vakken, onderzoeken, projecten en cijfers, beperk jezelf dan tot details over je hoogst genoten opleiding. Als dit bijvoorbeeld een masters is dan doet het er niet toe welke cijfers je hebt behaald voor je eindexamen. Eventueel kan je een cijferlijst als bijlage toevoegen, doe dit echter alleen indien hier specifiek naar gevraagd wordt.

Werkervaring
Begin, net als bij je opleiding, met je meest recente baan. Onder het kopje werkervaring kun je zowel vol- als deeltijdbanen, stages en vrijwilligerswerk vermelden. Het is van belang dat je duidelijk aangeeft hoelang je een bepaalde functie hebt uitgeoefend en bij welk bedrijf dit was. Je kan er voor kiezen om per functie in heldere terminologie kort aan te geven wat je voornaamste taken waren. Indien je veel verschillende (bij)banen hebt gehad, maak dan juist een relevante selectie voor de functie waarop je solliciteert.

Overige activiteiten en kwalificaties
Onder overige activiteiten vallen kwalificaties en lidmaatschappen op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld hier bijvoorbeeld van welke organisaties je lid bent (zeker als je een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke (computer)taal of software je vertrouwd bent.

Referenties
Veel personeelsfunctionarissen en recruiters vragen naar 1 of 2 referenties en het wordt dan ook vaak als prettig ervaren indien referenties al op het CV worden vermeld. Oude werkgevers of bijvoorbeeld een scriptie/stagebegeleider worden vaak als referenten opgegeven. Zorg wel dat je eerst altijd vraagt of iemand als jouw referent wil optreden. Als je zegt dat referenten 'op verzoek beschikbaar zijn', zorg er dan ook voor dat dit zo is! Je wordt altijd eerst door een personeelsfunctionaris of recruiter op de hoogte gesteld of referenties zullen worden nagetrokken. Zo kan je er voor zorgen dat de referenten hier op voorbereid zijn.Laatste tweet: