Home
Nieuws

Sterkste groei aantal banen in vijf jaar

14-2-2017
Het aantal banen in Nederland is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 53.000 toegenomen. Dat is de sterkste groei in vijf jaar.

Dat blijkt dinsdag uit arbeidsmarktcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Vooral het aantal banen van werknemers nam sterk toe. Er kwamen 46.000 werkplekken bij voor mensen met een vast of tijdelijk dienstverband. Het aantal banen van zelfstandigen steeg afgelopen kwartaal met zevenduizend.

Sectoren
De sterkste banengroei deed zich voor in de handel, het vervoer en de horeca. Gezamenlijk zijn deze bedrijfstakken goed voor een kwart van het totale aantal banen in Nederland.  De bouwnijverheid en de financiële dienstverlening zijn de enige twee bedrijfstakken waarin het aantal banen afneemt, met respectievelijk duizend en tweeduizend banen.  In de zorg nam het aantal banen, na vier jaar af te zijn genomen, in het laatste kwartaal van 2016 weer toe. Er kwamen vierduizend banen bij.

Flexwerkers
Over heel 2016 is het aandeel flexwerkers verder toegenomen. Van de 167.000 banen die er afgelopen jaar bij kwamen, betrof het in 109.000 gevallen een flexibel dienstverband. In het vierde kwartaal van 2015 had 74,2 procent van de werknemers een vast contract, een jaar later was dat een vol procentpunt minder. Het werkloosheidspercentage daalde afgelopen kwartaal van 5,8 naar 5,5. In alle leeftijdsgroepen was sprake van een afname. De werkloosheid blijft veruit het hoogst onder jongeren tot 25 jaar. In het laatste kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 10,1 miljoen banen in Nederland. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal 306.000 banen bij gekomen. Dit is verdeeld in 278.000 werknemersbanen en 28.000 banen voor zelfstandigen. Bron: Nu.nl/arbeidsmarkt
 Laatste tweet: