Home
Nieuws

Vrouwelijke veertiger heeft vaker vaste baan dan mannelijke leeftijdsgenoot

10-1-2018
Werkende vrouwen die tussen 1965 en 1969 geboren zijn, hebben in 73 procent van de gevallen een vaste aanstelling. Bij mannen ligt dit aandeel op 71 procent.

Het verschil is deels toe te schrijven aan een toenemend aandeel vrouwen onder hoogopgeleide veertigers, blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS maakte een nieuwe analyse op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), een doorlopend onderzoek. In de analyse heeft het CBS 45-jarigen uit verschillende geboortegeneraties onderzocht. Het viel op dat mannelijke veertigers uit de laatste generatie minder vaak een vaste baan hebben en vaker een flexibele arbeidsrelatie. Bij vrouwelijke veertigers is dit andersom.

Arbeidsparticipatie vrouwen stabile
Daarbij viel ook op dat het aantal werkzame vrouwelijke veertigers weliswaar hoger is dan in de jaren negentig van de vorige eeuw, maar de laatste generaties nagenoeg gelijk blijft. In de jaren negentig van de vorige eeuw hoorde 57 procent van de vrouwen rond hun veertigste bij de werkzame beroepsbevolking, in de jaren tien van deze eeuw was dat aandeel 78 procent. Bij mannelijke veertigers is het aandeel werkenden zeer stabiel. Ongeveer 90 procent van hen is werkzaam.

Arbeidsuren
Bij jongere generaties hebben minder vrouwelijke veertigers een baan van minder dan twaalf uur per week. Het aandeel met een voltijdsbaan is echter ook geslonken. Dat wordt opgevangen door een groeiend aandeel vrouwen met een baan van 12 tot 35 uur per week. Bij mannelijke veertigers is ook een stijgend aandeel te zien van mannen met een baan van tussen de 12 en 35 uur per week. De toename is wel minder sterk dan bij vrouwen. "De voltijdbaan blijft veruit favoriet", concludeert het statistiekbureau. Bij mannen valt verder een stijging van het aantal veertigers dat zzp’er is op. Van de meest recente generatie veertigers is 14 procent werkzaam als zelfstandige zonder personeel. Bij de generatie die tussen 1945 en 1949 is geboren, was dit nog 7 procent.  Bron: nu.nl/carriere


Laatste tweet: