Home
Nieuws

Werkend Nederland gaat vaker met glimlach naar kantoor

9-2-2018
De tevredenheid van medewerkers op de werkvloer is volgens 31 procent van de HR-professionals en 33 procent van de bestuurders de afgelopen drie jaar toegenomen.

Ook ziet het overgrote deel van hen (respectievelijk 85 procenten 88 procent) dat de gemiddelde duur van een dienstverband gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen. De medewerkers zelf bevestigen de tevredenheid en geven aan zich prettig te voelen (76 procent), energie te krijgen van het werk (57 procent) en hun huidige rol passend te vinden bij hun talenten en drijfveren (69 procent). Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van Raet onder ruim 1.400 Nederlandse medewerkers.

Werk-privé balans meest bepalend voor werkgeluk
De Raet HR Benchmark toont aan dat het werkgeluk van medewerkers bepaald wordt door verschillende factoren. De factoren die door medewerkers zelf het vaakst worden genoemd in de top drie zijn: beloning & arbeidsvoorwaarden (66 procent), de werk-privé balans (62 procent) en het hebben van leuke collega’s (58 procent). De werk-privé balans wordt door medewerkers het meest op nummer één gezet (26 procent). Volgens het onderzoek is de werk-privé balans voor de werknemer een sterk bepalende factor voor werkgeluk. Opvallend is dat HR-professionals en bestuurders hier een andere kijk op hebben. 30 procent van de HR-professionals en zelfs 56 procent van de bestuurders zijn ervan overtuigd dat betekenisvol werk nummer één bepaler is voor werkgeluk. Voor medewerkers is deze factor niet onbelangrijk, maar wordt minder vaak genoemd in de top drie.

Belevingswereld

Joke van der Velpen, manager Service Center bij Raet: "Het is belangrijk voor zowel de medewerkers als de werkgever om de belevingswereld van elkaar te begrijpen en duidelijke afspraken met elkaar te maken. Begrip en een goede samenwerking resulteren onder andere in een goede werk-privé balans en dat is precies waar medewerkers anno nu behoefte aan hebben en gelukkig van worden. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij beide partijen en wanneer dit goed gebeurt, hebben zowel de medewerkers als de werkgever daar profijt van." Bron: Managersonline.nl

Laatste tweet: