Home
Nieuws

Heeft uw organisatie al een Chief Data Officer?

11/14/2018
De digitale transformatie staat zo ondertussen wel bij iedere organisatie op de agenda. Voorbeelden te over van bedrijven die daarmee ten opzichte van hun concurrenten het verschil maken. Denk maar aan Netflix, Amazon of Domino’s.

Maar er zijn ook voldoende voorbeelden waarbij deze transformatie toch minder voorspoedig loopt dan vooraf verwacht. Grote bedrijven als General Electric, Procter & Gamble en Ford hebben hun digitale strategie moeten bijstellen vanwege teleurstellende resultaten. De reden daarvoor is dat niet een afdeling of bedrijfsonderdeel verantwoordelijk is voor de digitale transformatie, maar iedereen binnen een organisatie. "Iedereen moet denken en doen als een Chief Data Officer," stelt Hans Fons, algemeen directeur Nederland en Nordics bij MicroStrategy.

Chief Data Officer
Volgens Gartner heeft 90 procent van de grote organisaties tegen het einde van 2019 een Chief Data Officer (CDO) in dienst. Maar dat zelfde rapport geeft ook aan dat slechts 50 procent van hen succesvol zal zijn. De belangrijkste interne uitdagingen waar CDO’s tegen aanlopen zijn het accepteren van verandering (40 procent) en de slechte organisatiebrede bekendheid met data (35 procent).
"Het aanstellen van een CDO is een belangrijke eerste stap in het proces van een digitale transformatie naar een datagedreven organisatie. Hij helpt medewerkers om te begrijpen waar data voor wordt gebruikt, hoe daar mee om moet worden gegaan, wat de gevolgen van slechte data zijn en waarom de organisatie betere typen en kwaliteit van data nodig heeft," vertelt Fons. "Maar om echt een datagedreven organisatie te worden, moet iedereen denken en doen als een CDO. Medewerkers moeten de waarde van data leren inschatten en er zorgvuldig mee omgaan. Het moet net zo’n belangrijke discipline binnen organisaties worden als finance en marketing."

Andere vragen stellen

Het begint met iets heel simpels. Mensen moeten vragen leren stellen waar mogelijk geen antwoorden op zijn. "We stellen vaak vragen over onderwerpen waarvan we weten dat er ook data over beschikbaar is. Dat zijn dus hele veilige vragen. Het transformatieproces is echter gebaat bij het stellen van moeilijke vragen waar we mogelijk geen antwoord op hebben."
Ray Wang, CEO van Constellation Research, geeft in een vraaggesprek met MicroStrategy aan dat het belangrijk is om medewerkers aan te moedigen om deze vragen te stellen en daarna uit te zoeken welke data nodig is om ze te beantwoorden. Hij legt uit welke stappen u vervolgens kunt nemen om aan de juiste data te komen:


Leg de benodigde data tegen een gerelateerd bedrijfsproces aan. Vraag vervolgens welke mensen betrokken zijn bij dat bedrijfsproces.
Onderzoek of deze data binnen het bedrijf aanwezig zijn. Vaak blijkt dat de data zijn in te zien, maar niet in het bezit van de organisatie. Hoe zorgt u er voor dat de organisatie toegang krijgt tot deze informatie?
Vraag u af hoe vaak je de data nodig hebt. Soms heb u data nodig die near real-time is. Bijvoorbeeld omdat u op dat moment een beslissing moet nemen of iemand een offerte wil sturen die meteen overgaat tot koop. Andere keren hebt u real-time data nodig, omdat het om een situatie van leven of dood gaat.

Datagedreven organisatie
De beste datagedreven organisaties hebben niet perse de beste antwoorden. Het zijn organisaties die hun medewerkers de vrijheid en middelen geven om betere vragen te stellen. Zo pleit Wang er voor om binnen innovatieprojecten niet alleen wetenschappers, technici, ontwikkelaars en wiskundigen te laten werken, maar ook bijvoorbeeld user experience experts, sociologen, storytellers en vormgevers. Op het snijvlak van deze disciplines ontstaat de innovatie die nodig is om als organisatie te transformeren en helpt om ‘digitaal’ en data menselijker te maken.
"Het vergt dus nogal wat van een CDO om leiding te geven aan de digitale transformatie van een organisatie. Gelukkig realiseren steeds meer organisaties zich dat. De CDO rapporteert vaker aan een directielid en de beschikbare budgetten worden groter. Dat stelt hem in de gelegenheid om data – naast fysieke en financiële middelen - als een belangrijk bedrijfsmiddel te ontwikkelen. Een middel dat uiteindelijk tot een hoger bedrijfsresultaat leidt," concludeert Fons.

Laatste tweet: