Home
Nieuws

De meeste werkenden gaan er netto op vooruit

1/4/2019
Werkend Nederland en pensionado’s krijgen vanaf nu netto meer euro’s in de portemonnee. Met name de werkenden met een modaal inkomen en zonder CAO kunnen rekenen op een stijging van het netto salaris.

Zij gaan er maandelijks maar liefst 59 euro op vooruit in vergelijking met 2018. Dat is een stijging van ruim 2,7 procent. De beroepsgroepen die er dit jaar het meest van profiteren zijn onder andere medewerkers in de zorg en de metaal en elektra-industrie. Beide groepen krijgen er 2,6 procent bij op hun nettosalaris. Hoe zit dat voor de rest van de beroepsgroepen? Raet zocht het uit.

Zorgsector: netto stijging van 2,61 procent. Dit resulteert in 53 euro.
CAO Metalektro: netto stijging van 2,61 procent. Dit resulteert in 54 euro.
CAO Metaal & Techniek: netto stijging van 2,55 procent. Dit resulteert in 53 euro.
Pensionado’s: netto stijging van 2,46 procent. Dit resulteert in 57 euro.
Rijksambtenaren: netto stijging van 2,36 procent. Dit resulteert in 50 euro.
Gemeenteambtenaren: netto stijging van 2,35 procent. Dit resulteert in 49 euro.
CAO ENB Energie Netwerkbedrijven: netto stijging van 2,29 procent. Dit resulteert in 48 euro.
Leraren primair onderwijs: netto stijging van 2,26 procent. Dit resulteert in 48 euro.

Bovengenoemde stijgingen gelden wanneer de bruto bedragen ongewijzigd zijn gebleven en gaan uit van de medewerkers of gepensioneerden met een modaal inkomen. De gemiddelde stijging voor werkend Nederland (exclusief pensionado’s) komt neer op 2,48 procent. Nederlanders die binnen iedere CAO het minimumloon verdienen, gaan er in hun nettosalaris ook op vooruit. De gemiddelde stijging van het netto minimumloon is 1,17 procent. Dit komt neer op een bedrag van ruim zestien euro.Joke van der Velpen, Kennismanager bij Raet: "De derde dinsdag van september kregen we al te horen dat de nettolonen voor iedere medewerker zouden gaan stijgen. Wij hebben voor een groot aantal CAO’s berekend wat deze herziening netto voor de medewerkers betekent. De overige CAO’s kunnen een vergelijkbare stijging van het nettosalaris verwachten. Dat is mooi, maar wat als u als medewerker echt meer wil gaan verdienen? Dan zit er niets anders op dan dit aan te kaarten bij de werkgever of nog lucratiever: te wisselen van baan."


Laatste tweet: