Home
Nieuws

VCP: onbegrijpelijk dat werknemers niet vaker vast contract krijgen

2/18/2019
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het onbegrijpelijk dat er niet massaal vaste contracten worden aangeboden in de huidige krappe arbeidsmarkt.

"Werknemers hebben behoefte aan zekerheid. Een vast contract zou de norm moeten zijn. Soms werken werknemers al jaren bij dezelfde werkgever, zonder zicht op een vast contract," zegt voorzitter Nic van Holstein.

De VCP reageert daarmee op nieuwe cijfers van het CBS. Daaruit blijkt onder meer dat er in het vierde kwartaal bijna 2,0 miljoen werknemers waren met een flexibele arbeidsrelatie. Het aantal vaste werknemers was ruim 5,4 miljoen, 319.000 minder dan tien jaar geleden, net voor het uitbreken van de economische crisis.

Aantrekkelijke werkgever
Werkgevers geven aan moeilijk personeel te kunnen vinden. Dat kan maar een ding betekenen, zegt VCP-voorzitter van Holstein. "Om werknemers aan te trekken en te behouden moet uzorgen dat u als werkgever aantrekkelijk bent. Een vast contract is daar een onderdeel van."
Uit de CBS-cijfers komt verder naar voren dat in het laatste kwartaal van 2018 is de spanning op de arbeidsmarkt verder is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. Het vorige lag kort voor het begin van de crisis, toen er gemiddeld 79 vacatures waren per 100 werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat er 80.

Hogere werkdruk
Door de krapper wordende arbeidsmarkt ook neemt de werkdruk in veel sectoren toe. De VCP pleit al langer voor het verminderen van de regeldruk om professionals meer ruimte te geven hun vak uit te oefenen. "Werknemers zijn soms veel tijd kwijt aan administratieve taken. Dit verhoogt de werkdruk met als mogelijk gevolg werkstress. Bedrijven en overheid moeten hier alert op zijn. Werkstress heeft burn out klachten tot gevolg, beroepsziekte nummer één," zegt Van Holstein. Bron: managersonline.nl

Laatste tweet: