Home
Nieuws

Aantal nieuwe cao’s zeer laag

7/16/2019
In juni werden slechts veertien nieuwe cao’s afgesloten. Dat is een laag aantal voor wat met 50 à 60 cao’s meestal een van de drukste maanden is van het cao-jaar.

Ook het totaal aantal in 2019 afgesloten cao’s loopt hierdoor achter op dat van andere jaren. De loonafspraken waren in juni met 3,04 procent wel op recordhoogte. Dat meldt AWVN.

Laag aantal akkoorden
AWVN verklaart het lage aantal juni-akkoorden uit een samenhang van factoren. De actiegerichte houding van vakbonden leidt tot langere onderhandelingen. Ook blijken vakbondsonderhandelaars, vanwege de economische groei, vaak te optimistisch over de mogelijkheden binnen hun bedrijf of bedrijfstak. Daarnaast werpt het pensioenakkoord zijn schaduwen vooruit. Onderhandelaars denken na over de betekenis en de gevolgen van het akkoord voor hun eigen cao-overleg.

Gemiddelde loonstijging
De veertien juni-akkoorden hadden een gemiddelde loonafspraak van 3,04 procent. Dat is het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim tien jaar geleden en beduidend hoger dan het gemiddelde van 2,74 procent over de eerste vijf maanden van 2019 en van 2,3 procent gemiddeld in het cao-jaar 2018.

Vernieuwde cao's
In 2019 lopen in totaal 427 cao’s af voor 3,1 miljoen werknemers. Daarvan zijn in de eerste zes maanden 164 cao’s vernieuwd voor 844.000 werknemers. Het percentage aflopende cao’s dat is vernieuwd, bedraagt 38 procent, in andere jaren is dat 43 procent. Omdat in 2018 circa 30 afgelopen cao’s niet zijn vernieuwd, kan het aantal nieuwe cao’s in 2019 hoger uitkomen dan 427. Bron: Managersonline.nl

Laatste tweet: