Home
Nieuws

Nog niet gekozen? Leraar wiskunde biedt baangarantie, dansopleiding niet

8/8/2019
Leraren, bouwvakkers, ICT-ers en verpleegkundigen: die zijn nodig in Nederland. Wat doet de nieuwe lichting studenten dit studiejaar en welke keuze levert je werk op?

Het totale aantal inschrijvingen van studenten is nog niet definitief, zegt Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO). Studenten kunnen zich nog tot oktober inschrijven voor een opleiding en eventueel hun keuze wijzigen. De voorlopige cijfers laten wel iets zien over de nieuwe instroom van studenten. Verreweg de meeste studenten gaan een opleiding internationale business doen, zegt een woordvoerder van Keuzegids Hbo. De opleiding International Business & Management aan de Hogeschool Rotterdam heeft met 811 nieuwe eerstejaars tot nu toe de meeste inschrijvingen. De instroom is het kleinst bij lerarenopleidingen. Tot nu toe hebben slechts vijf studenten zich ingeschreven voor de voltijdopleiding tot leraar natuurkunde.

Leraar wiskunde biedt de beste startpositie
Toch is die keuze verstandig als je baangarantie belangrijk vindt. Opleidingen tot tweedegraads docent bieden de beste startpositie op de arbeidsmarkt, blijkt uit recent onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De allerbeste positie biedt de opleiding tot leraar wiskunde; de helft van de afgestudeerden heeft binnen twee à drie maanden een baan gevonden en 79 procent heeft na vijftien maanden een vaste baan. Ook is het gemiddelde jaarinkomen (40.800 euro) het hoogst van alle 87 hbo-opleidingsclusters. Ook technische hbo-opleidingen zijn een goede keuze als het gaat om baankansen. Er worden grote tekorten op de bètatechnische arbeidsmarkt verwacht, blijkt uit de rapportage De Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Op zowel mbo- als hbo-niveau zijn mensen nodig voor elektrotechniek, werktuigbouwkunde, mechatronica, technische bedrijfskunde en civiele techniek. De opleiding werktuigbouwkunde, te volgen op mbo-, hbo- en wo-niveau, spant de kroon: tot 2022 zijn er in deze sector 32.500 vacatures. De instroom is momenteel 9.800. Naar verwachting is er dus een gebrek aan 22.700 mensen die onze apparaten en machines kunnen ontwerpen en ontwikkelen. In de hoop die tekorten aan te vullen, is er volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2017 binnen de technische sectoren sprake van een bovengemiddelde stijging van het cao-loon.

Vrouwen in de ICT en technologie
Als het gaat om werven in de ICT en technologie ligt de winst bij de meisjes, zegt Nina Terpstra van het Platform Talent voor Technologie. Zij zien zichzelf bijvoorbeeld niet als monteurs en die beeldvorming kost tijd. Langzaamaan gaat het ook beter met het aantal vrouwen in technische beroepen. Het aantal vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde, is in de periode van 2006, 2007 tot 2016, 2017 gestegen van 3.493 naar 5.179. Voor jongeren met interesse in een medische opleiding: verpleegkunde biedt de beste startpositie. Bovendien worden sinds dit schooljaar alle nieuwe studenten toegelaten. De numerus fixus is verdwenen om zoveel mogelijk nieuwe verpleegkundigen te kunnen opleiden.

Kunst, dansen en toerisme
En wie maken het minst kans op de arbeidsmarkt? Op één staan de kunstacademies met hbo-opleidingen zoals beeldende kunst, vormgeving en film en televisie. De helft van de afgestudeerden van kunstacademies doet er langer dan 43 maanden over om een baan te vinden. Dat is het langst van alle 87 hbo-opleidingsclusters, wordt gemeld in de ROA-rapportage. De studies dans, mbo toerisme en vrijetijdsmanagement bieden ook weinig kans op een vaste baan en leiden bovendien in veel gevallen tot een laag salaris. Bron: Nu.nl/werk

Laatste tweet: