Home
Vacature zoeken

Onderwijsassistent (0,2411)

Bij Het College in Weert

Omschrijving organisatie

Werken bij LVO

Onderwijs is altijd in ontwikkeling en als collega draag je hieraan bij. LVO-medewerkers zijn ondernemende professionals. Medewerkers krijgen ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid om hun betrokkenheid om te zetten in daden. We zetten ons samen in om creatieve oplossingen te zoeken voor bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs. Goede en gemotiveerde medewerkers komen samen tot goed onderwijs. Regelmatig hebben we interessante vacatures in heel Limburg, van Maastricht tot Venray. Een van onze 21 scholen past ongetwijfeld bij jou!

LVO is een grote werkgever en dat biedt voordelen: goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. Bij LVO heb je ongeveer 3.000 collega's. Wil jij het verschil maken in het onderwijs? Dan maken we graag kennis met je.
Meer weten over onze organisatie? Ga dan naar www.stichtinglvo

Wil je graag betrokken zijn bij onderwijs en daaraan bijdragen door jouw kennis en kunde in te zetten?
Bij ons zijn medewerkers van de scholen, de zes servicepunten in de clusters en het Bestuursbureau ondernemende professionals die hun vak verstaan.

Functieomschrijving (inclusief taken en verantwoordelijkheden)

Het betreft een uitdagende functie binnen 2 nieuwe onderwijsvormen, het Modulair Gymnasium en KOERS. Meer informatie over beiden onderwijstypen zijn te vinden via de link naar LVO-Weert.

Functiebeschrijving :

De praktijk ondersteunend onderwijsassistent bereidt praktische lessen voor in overleg en samen met de docent, assisteert de docent tijdens de praktische lessen, informeert de belanghebbenden over relevante gegevens betreffende de leerlingen, verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, verricht beheers- en administratieve werkzaamheden en verricht werkzaamheden met betrekking tot het examen.

Werkzaamheden:

1. Bereidt praktische lessen voor in overleg en samen met de docent door:

 • het zorgdragen voor de gewenste en relevant geachte informatie in verband met lesvoorbereidingen;
 • het controleren van de vereiste werkzaamheden en de deugdelijkheid van grondstoffen, hulpmaterialen en apparatuur;
 • het ervoor zorgen dat de grondstoffen, hulpmiddelen en de apparatuur klaar staan.


2. Assisteert de docent tijdens de praktische lessen door:

 • het demonstreren van werkwijzen en het uitvoeren van demonstratieproeven;
 • het houden van toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften;
 • het aanwezig zijn bij het inhalen van practica;
 • het geven van eenvoudige instructies aan leerlingen;
 • het maken van hulpwerktuigen;
 • het geven van aanwijzingen om eventueel geconstateerde leemten in de praktische vaardigheden aan te vullen;
 • het verzamelen van gegevens over leerlingen en het maken van notities.


3. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door:

 • het verrichten van kleine reparaties aan apparaten en hulpmiddelen;
 • het zorgdragen voor door derden te verrichten reparaties en het controleren van de uitvoering daarvan.


4. Verricht beheers- en administratieve werkzaamheden door:

 • het bijhouden en controleren van de hoeveelheid grondstoffen en het voeren van de voorraadadministratie;
 • het zorgdragen voor het voorkomen van materiële en persoonlijke schade als gevolg van de aanwezigheid c.q. het gebruik van chemische stoffen en apparatuur;
 • het verzorgen van de bestellingen van grondstoffen en andere lesbenodigdheden;het doen van voorstellen ten aanzien van bestellingen van inventarisartikelen;
 • het beheren van de inventaris van praktijklokalen en magazijnen;
 • het uitvoeren van veiligheidsvoorschriften;
 • het onderhouden van de praktijklokalen.


5. Verricht werkzaamheden met betrekking tot het examen door:

 • het verrichten van voorbereidingen voor het afnemen van praktische examens;
 • het assisteren tijdens de praktische examens.


6. Verricht overige werkzaamheden door:

 • het surveilleren tijdens proefwerkweken;
 • het mede (technisch) begeleiden van feesten en evenementen.


Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Beslist over/bij: het uitvoeren van de door de docent gegeven opdrachten, bij het signaleren van technische fouten van leerlingen bij het uitvoeren van practica en het maken van werkstukken en over de aanvulling van benodigdheden.
 • Kader: technische en veiligheidsvoorschriften en de gemaakte werkafspraken.
 • Legt verantwoording af aan: de docent over de juistheid van de gevolgde aanpak, het beheer van de voorraden en inventaris en voor het beheer over de praktijkruimten en apparatuur en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende.


Contacten

 • met leerlingen over de door de docent gegeven opdracht om instructies te geven bij de praktische uitvoering ervan;
 • met leerlingen om hen te corrigeren bij de uitvoering van de praktische lessen;
 • met docenten om tot afspraken te komen over de assistentie.
   

Profiel van geschikte kandidaat

In beide onderwijstypen staat de leerling centraal en heeft deze in meerdere of mindere mate zelf regie op zijn planning en de wijze van invulling van zijn onderwijsprogramma. Maatwerk is daarbij heel belangrijk en dit vraagt aandacht voor de leerling, het proces en de te ondersteunen docenten. Een belangrijke competentie is flexibiliteit.
Ook flexibiliteit in werktijden is gevraagd ten behoeve van het klaarzetten/voorbereiden van het onderwijs. U werkt wanneer het onderwijs dit vraagt, dit betekent praktisch dat u iedere week wat meer uren maakt, maar op andere momenten meer vrij bent.


Kennis en vaardigheden

 • kennis van de praktijk en praktijktheorie van de vakken waarbij assistentie aan de docent wordt verleend;
 • kennis van veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften en specificaties van apparaten en eigenschappen van materialen;
 • kennis van de toepassingsmogelijkheden van apparatuur, hulpmiddelen en voorzieningen;
 • inzicht in organisatie van de onderwijsinstelling;
 • vaardig in het assisteren bij en begeleiden en omgaan met leerlingen bij zelfstandig werken en leren;
 • vaardig in het werken in nieuwe werkvormen;
 • vaardig in het onderhoud en verhelpen van storingen aan apparatuur;
 • vaardig in het geven van aanwijzingen aan leerlingen.
   

Wij bieden

We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. 
Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.  
 

Overige opmerkingen

Inlichtingen bij Dhr. J Hausmans 06-21111688 Voorzitter Centrale Directie Weert en leidinggevende KOERS

 E-mail sollicitatie Ria Huys r.huijs@stichtinglvo.nl Hoofd/Adviseur P&O Weert

Overige informatie :
De werkzaamheden worden verdeeld over de maandag en de dinsdag. De functie is verdeeld over twee onderwijstypen die beiden vanuit de locatie Het College worden aangeboden. Voor 75% zult u werken als onderwijsassistent bij KOERS en voor 25 % bent u onderwijsassistent binnen het Modulair Gymnasium.

Voor meer informatie over onze school neem dan een kijkje op onze website:
Link naar website https://lvo-weert.nl/
 

Datum geplaatst

10-10-2018

Referentie code

Cili124858
Heeft u interesse in deze functie reageer dan via onderstaande button bij:
Stichting LVO,
Laatste tweet: