Home
Vacature zoeken

Operator

Bij SABIC in Raamsdonkveer

Omschrijving organisatie

Functieomschrijving (inclusief taken en verantwoordelijkheden)

Afdeling
De functie is gesitueerd in Raamsdonksveer, waar granulaat wordt geproduceerd ten behoeve van o.a. automotive en elektrotechnische industrie. De nadruk ligt op een grote variëteit aan eindproducten met een hoge toegevoegde waarde.
Het productieproces (drieploegendienst) bestaat uit de stappen mengen, extruderen en verpakken. Allereerst worden aan de basispolymeren andere polymeren, vulstoffen en additieven toegevoegd. Daarna wordt het product gevormd door een extrusieproces en tot granulaat gehakt. Tenslotte wordt het eindproduct in zakken of dozen verpakt.

Doel van deze functie
Verrichten van werkzaamheden m.b.t. mengen, extruderen en verpakken, zodanig dat tijdig en volgens gestelde normen t.a.v. veiligheid, kwaliteit en kwantiteit, granulaat wordt geproduceerd en verpakt

Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Instellen, bedienen, controleren/bewaken en bijsturen van installaties en bijbehorende randapparatuur m.b.t. mengen, extruderen en verpakken volgens voorschriften en specificaties, zodanig dat voldaan wordt aan gestelde eisen t.a.v. veiligheid, kwaliteit en kwantiteit.
 
Waaronder:
- Controleren (visueel) van grond- en hulpstoffen op juistheid en eventuele afwijkingen aan de hand van werkorder
- Instellen en bedienen van extruder(s), handmatig storten van grondstoffen
- Instellen en bedienen van voor- en nabewerkingsapparatuur, zoals blenders, drogers, afzakinstallaties e.d.
- Controleren (visueel) van het gereed product op afwijkingen en nemen van monsters t.b.v. QC
- Bewaken en controleren van het proces  en controlerondes, toezien op voortgang, veiligheid en continuïteit
- Signaleren van afwijkingen, bijsturen van het proces of waarschuwen van de shiftleader bij grote storingen en procesafwijkingen
- Bijhouden van productieregistraties.
- Controleren van installaties en apparatuur op goed functioneren en uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, teneinde een goede en veilige werking van de installaties te waarborgen. Hiertoe o.m.:
- Signaleren van storingen en melden aan shiftleader
- Assisteren van maintenance bij uitvoering van grotere reparaties of onderhoud
- Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden volgens voorschriften bij productiewisseling of contaminatie.
 
Verrichten van diverse overige werkzaamheden, zoals:
- Inwerken van uitzendkrachten en nieuwe medewerkers
- Overnemen c.q. overdragen van de dienst van/aan collega-operator, bespreken van lopende productie, prioriteiten en eventuele problemen of bijzonderheden
- In voorkomende gevallen deelnemen aan onderzoeks- of verbeterprojecten.
- Naleven van bedrijfs- en EHS-voorschriften (w.o. LOTO, MOC, H&S). Signaleren en verhelpen van onveilige situaties, (bijna) ongevallen en milieurisico’s. Schoon en ordelijk houden van de werkplek. Afvoeren van assemblage- en (chemisch) productieafval.
 
Overleggen en afstemmen met shiftcoach, collega’s, Quality Control en maintenance over voortgang, bijzonderheden en problemen. Doen van voorstellen ter verbetering. Uitwisselen van informatie (bijzonderheden, incidenten en problemen tijdens de dienst) met collega’s. Deelnemen aan werkoverleg.
Bedienen, regelen en instellen van productie-installaties. Hanteren van handgereedschappen.
Aandacht vereist bij het bewaken van de processen mede met het oog op veiligheid en milieu

Profiel van geschikte kandidaat

Opleidingsniveau:
Vooropleiding Procestechniek niveau A of gelijkwaardig.
Bij voorkeur ervaring in productie omgeving.

Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands.
Zorgvuldig en zelfstandig taken uit kunnen voeren en problemen kunnen oplossen en snel en accuraat in kunnen spelen op veranderingen in proces en organisatie.
Teamplayer, iets overhebben voor elkaar.
Resultaat gericht, doorzettingsvermogen en accuraat kunnen werken.
Goede computervaardigheden.

Dit betreft een functie in 3 ploegendienst (maandag-vrijdag).

Datum geplaatst

2/28/2019

Referentie code

Cili125722
Heeft u interesse in deze functie reageer dan via onderstaande button bij:
SABIC,
Laatste tweet: