Home
Vacature zoeken

Salarisadministrateur (IL)

Bij een opdrachtgever van Libra Recruitment in Limburg

Omschrijving organisatie

Wij zijn voor een mooi accountantskantoor op zoek naar een ervaren salarisadministrateur.

Functieomschrijving (inclusief taken en verantwoordelijkheden)

De werkzaamheden van de Salarisadministrateur richten zich met name op het verzorgen van salarisadministraties op basis van vastgelegde procedures. De functie is voornamelijk uitvoerend van aard en afhankelijk van de ervaring van de Salarisadministrateur kan hij/zij als aanspreekpunt fungeren voor cliënten en voor Accountancy en Fiscaal medewerkers. Het betreft een eindfunctie. Van de Salarisadministrateur mag verwacht worden dat hij/zij volledig zelfstandig de salarisadministratie kan verrichten. Daarnaast is men verplicht het vak bij te houden door het volgen van vakliteratuur en (externe) cursussen.

Werkzaamheden:

 • verzorgt salarisadministraties
 • verricht invoerwerkzaamheden
 • verwerkt in het eigen computersysteem de salarisadministraties van cliënten
 • vervaardigt periodiek salarisstroken, loon- en betalingsverdeelstaten, journaalposten, aangiften loonheffing van eenvoudige en meer complexe salarisadministraties.
 • vervaardigt de jaaropgaven voor de Pensioenfondsen, Verzekeringsinstellingen en voor de medewerkers
 • draagt zorg voor tijdige verzending van gegevens aan de cliënt
 • berekent vakantietoeslagen, eindejaarsuitkeringen en overige uitkeringen
 •  verzorgt ziekmeldingen
 • draagt (mede) zorg voor de dossiervorming en legt gemaakte cliëntafspraken vast in dossiers
 • onderhoudt contact met de cliënt


Adviseert cliënten:

 • adviseert cliënten (in overleg met de Accountant-Medewerker, Belastingadviseur-Medewerker of Vennoot) op het gebied van loonadministratie


Geeft leiding aan en begeleidt Assistent-Salarisadministrateurs:

 • geeft informatie, aanwijzingen en verzorgt “training on the job” van Assistent- Salarisadministrateurs
 • is aanspreekpunt voor de Assistent-Salarisadministrateurs ter beantwoording van vragen
 • controleert de werkzaamheden van de Assistent-Salarisadministrateurs
 • levert input voor de jaarlijkse beoordeling-/functioneringsgesprekken
   

Signaleert aandachtspunten op het gebied van Salarisadministratie en de daaruit voortvloeiende fiscale aspecten:

 • signaleert aandachtspunten op het gebied van Salarisadministratie en de daaruit voortvloeiende fiscale aspecten en overlegt met de Accountant-Medewerker, Belastingadviseur-Medewerker of Vennoot
   

Levert een bijdrage aan de praktijkontwikkeling:

 • streeft kwaliteitsverbetering na van de dienstverlening en interne processen, vertaalt nieuwe ontwikkelingen naar de eigen situatie
 • doet voorstellen ter verbetering van het salarisadministratiepakket
 • verzorgt en initieert vaktechnisch overleg.
   

Datum geplaatst

3/1/2019

Referentie code

Cili125750
Heeft u interesse in deze functie reageer dan via onderstaande button bij:
Libra Recruitment,
Tel.: 046 428 28 25
Laatste tweet: