Home
Vacature zoeken

Directeur SBO Windroos Goffert

Bij een relatie van Spijtenburg Werving en Advies B.V. in Nijmegen

Omschrijving organisatie

SBO Windroos Goffert is ‘Speciaal voor jou’! De denominatie van de school is katholiek, maar is toegankelijk voor alle kinderen ongeacht de geloofsovertuiging. De leerlingen van de SBO Windroos Goffert komen uit verschillende delen van Nijmegen. Binnen De Windroos Goffert leggen we het accent op samen leven en samen leren. De missie-visie is: ‘geloof in ontwikkeling’. Het fundament van het ontwikkelhuis! Samen leven realiseren zij door middel van het programma De Vreedzame School. Samen leren realiseren zij door middel van het instructief en betekenisvol leren. Met samen bedoelen zij: de leerlingen onderling, (door coöperatief werken), samen met ouders (handelingsgericht werken), samen met professionals (intern en extern), samen met partners (denkend in termen van functionaliteiten), samen als lerende organisatie.

Functieomschrijving (inclusief taken en verantwoordelijkheden)

 • Onder de eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur geef je leiding aan de school en draag je vooral verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de personeelszorg, het relatiebeheer met ouders, het financieel beheer over de school en de dagelijkse gang van zaken op school;
 • Het team heeft reeds vol ingezet op verbeterplannen. Je bent onderdeel en geeft leiding aan de doorontwikkeling van de school vanuit de schooldoelstellingen en de doelstellingen van Conexus;
 • Je levert door inbreng in bovenschoolse projectgroepen en het directieoverleg een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van onderwijs- en organisatiebeleid van Conexus;
 • Je vertegenwoordigt de school intern en extern.
   

Voor het volledige profiel, klik hier.

Profiel van geschikte kandidaat

 • Onderwijservaring als schooldirecteur is een absolute must;
 • Je hebt ervaring, kennis en affiniteit met leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs;
 • Je hebt een heldere en inspirerende visie op de ontwikkelingen in het speciaal basisonderwijs;
 • Je bent een verbinder tussen alle partners in het samenwerkingsverband;
 • Je kunt ons overtuigen dat je in staat bent om de samenwerking met speciaal onderwijs cluster-4 te ontwikkelen en te dragen vanuit onderscheiden verantwoordelijkheden;
 • Je bent in staat om laagdrempelig te zijn in contacten met leerlingen en ouders;
 • Je bent een natuurlijk, loyaal, ondernemend en coachend leider met oog voor veiligheid, vertrouwen en geborgenheid in de school;
 • Je hebt inzicht in financieel, organisatorisch, personeels- en materieel beleid en bespreekt dit met het MT en de MR;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je staat ingeschreven in het schoolleidersregister.
   

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden Directeur SBO Windroos Goffert
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO PO.
WTF 1,0.

Procedure
Heb je interesse in deze vacature en herken je je in het gestelde profiel? Stuur dan je CV en motivatie naar m.derover@spijtenburg.nl o.v.v. sollicitatie schooldirecteur SBO De Windroos. Je kunt tot 27 maart 2019 a.s. solliciteren. Liefst ontvangen wij je sollicitatie eerder.

De gesprekken bestaan uit een voorselectiegesprek door Spijtenburg en een definitieve selectieronde door de opdrachtgever. De selectie door de opdrachtgever bestaat uit twee gespreksrondes met één commissie. Tenslotte volgt een arbeidsvoorwaardengesprek.

Wij wijzen je erop dat het navragen van referenties, diploma-search, internetsearch, het voorleggen van een VOG en een ontwikkelassessment deel uit kunnen maken van de selectieprocedure.

Nadere informatie over de school vind je op de website https://www.windroosgoffert.nl/. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl of 0162-420110. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Sjon de Waal, s.dewaal@spijtenburg.nl 0162-420110 of 06-30330906. Sjon de Waal is ook buiten kantoortijd te bereiken.

Gewerkt wordt volgens de sollicitatiecode van de NVP. Deze is op te vragen bij Michelle de Rover.

Datum geplaatst

3/13/2019

Referentie code

Cili125805
Heeft u interesse in deze functie reageer dan via onderstaande button bij:
Spijtenburg Werving en Advies B.V.,
Laatste tweet: