HR in onzekere tijden: aan welke (financiële) knoppen kun je draaien?

Werkgevers staan door de huidige onzekere tijden onder grote druk. Financieel gezond zijn en blijven is daarom belangrijker dan ooit. Als gevolg van de coronacrisis verandert er veel, tegelijkertijd loopt een aantal regelingen gewoon door die voor werkgevers belangrijk zijn. Aan welke knoppen kun je als HR-manager draaien om financieel gezond te blijven? In dit artikel zetten we een aantal zaken op een rij.

Hieronder volgende de belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers in verband met de coronacrisis waarmee relatief eenvoudig quick wins te behalen zijn.

  • Houd vitaliteit in het oog. Als werkgever blijft de plicht bestaan om langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Ook nu werknemers thuis zitten. Heb daarom oog voor wat een medewerker eventueel wel nog kan indien hij of zij langdurig uit dreigt te vallen. Kijk ook wat er op arbotechnisch gebied geregeld kan worden, zoals het uitlenen van beeldschermen of bureaumeubilair voor de thuiswerkplek. Ondersteun medewerkers bijvoorbeeld met ideeën en oplossingen ten aanzien van emotionele en financiële gezondheid of moedig hen aan om voldoende aan lichaamsbeweging te doen. Zo blijven medewerkers (langer) vitaal en inzetbaar. 
  • Naleven Wet verbetering poortwachter. Als direct of indirect gevolg van de coronacrisis is de kans groter dat werkgevers geconfronteerd worden met ziekteverzuim. Met alle beperkingen van de maatregelen kan het extra lastig zijn om aan de gebruikelijke verzuimprocedures, de inspannings- en tijdsafhankelijke verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter te voldoen. Toch is het belangrijk om deze procedures – op afstand – te blijven borgen om een eventuele loonsanctie van het UWV te voorkomen.
  • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Met deze tijdelijke noodmaatregel steunt het kabinet ondernemers die in zwaar weer dreigen te komen door de coronacrisis. Wie omzetverlies leidt, kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 tot maximaal 90% vergoed krijgen. Zo kunnen lonen doorbetaald worden en zijn gedwongen ontslagen niet nodig. De NOW ging begin april 2020 in en op 1 juni wordt besloten of en hoe de maatregel verlengd wordt.

Bron: HRpraktijk.nl

Top